Voor meer nieuws : zie ALASKA

Uitbaten van een vakantiewoning-Met of zonder aanrekening van BTW?

U baat een vakantiewoning of bed en breakfast uit.

U doet dit onder het BTW statuut.

Bijgevolg rekent u BTW aan aan uw klanten en trekt u BTW af op uw investeringen en kosten.

 

Niettegenstaande de visie van de administratie reeds werd in twijfel getrokken door Belgische en Europese rechtspraak houdt de BTW administratie vast aan haar standpunt ingenomen in haar Beslissing van 6 april 1999.

 

Dit betekent dat indien u als vakantiewoning of bed en breakfast BTW-plichtige zonder problemen wilt zijn en blijven, u best zorgt dat u voldoet aan de voorwaarden van de Beslissing van 6 april 1999, zijnde :

  • Er is gedurende minstens een groot gedeelte van de dag onthaal en ontvangst van de klanten;
  • Er worden systematisch aan alle klanten, voor een enige forfaitaire prijs gemeubelde logies aangeboden en verstrekt evenals minstens één van de volgende diensten :
  • Het regelmatig schoonmaken van de kamers;
  • Het vervangen van linnen;
  • Het verschaffen van ontbijt op de kamers of in de inrichting.

 

Mocht u niet voldoen aan deze voorwaarden dan kan de BTW-adminstratie de aftrek van BTW weigeren evenals de BTW die u destijds aftrok corrigeren in uw nadeel met verhoging van een boete.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kan u ons steeds contacteren.

Uw afgestudeerde zoon of dochter en het zich inschrijven als werkzoekende

Uw zoon of dochter is afgestudeerd en gaat nu op zoek naar een eerste job.

Moet hij/zij zich dan onmiddellijk inschrijven als werkzoekende?

Op zich is dat niet verplicht maar het is wel aangeraden om dit onmiddellijk te doen.

Dit is niet alleen van belang om de wachttijd voor uitkeringen te laten lopen, maar zeker ook voor het behoud van de kinderbijslag.

Is uw kind jonger dan 25 jaar en ingeschreven als werkzoekende dan kan de kinderbijslag immers nog één jaar blijven verder lopen.

Bron : Tips & Advies 02.09.2016

Versnelde invordering van onbetaalde facturen

Sinds 2 juli 2016 kunt u onbetaald gebleven facturen laten innen door een deurwaarder in plaats van eerst naar de rechtbank te moeten stappen.

U kunt evenwel niet zelf naar de deurwaarder stappen.

Alleen uw advocaat kan deze versnelde invorderingsprocedure opstarten.

 

Om deze versnelde procedure te kunnen toepassen mag de klant uw factuur evenwel niet betwist hebben en hij mag geen particulier zijn.

Wenst u meer info, contacteer onze juridische dienst.

Handelshuur van korte duur voortaan mogelijk

1. Gewone handelshuur

Deze voorziet in een recht voor de huurder om het goed te huren voor 9 jaar.

Dit recht kan contractueel niet uitgesloten worden.

Bijgevolg was het onmogelijk om een handelshuur van een kortere duur te sluiten dan 9 jaar.

 

2. Nieuw = de handelshuur van korte duur

Het Decreet van 17 juni 2016 voorziet in de mogelijkheid om een korte handelshuur af te sluiten, ttz. een handelshuur voor minder dan één jaar.

Dergelijke overeenkomsten zullen vooral gebruikt worden bij de vestiging van de zogenaamde “pop-ups” (pop-up- winkel, pop-up-restaurant, enz) waar er slechts heel tijdelijk een handelszaak gevestigd wordt.

Ze moeten wel schriftelijk worden aangegaan.
Ze worden het best met kennis van zaken opgemaakt.

Daarom kan je ons contacteren voor het opmaken van een dergelijke overeenkomst.

20/09/2016